M.b.t. de uitgevoerde projecten heeft Anya Advies vooral ervaring mogen opdoen vanuit de opdrachtgevers kant. Dit maakt Anya Advies een interessante partner voor (semi-)overheden die de technische en strategische kennis zelf niet in huis hebben en/of tijdelijk versterking zoeken om dergelijke projecten in goede banen te laten leiden. Naast infrastructurele projecten op (semi-)overheidsniveau, heeft Anya Advies ook aan diverse andere projecten gewerkt, allen binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en utiliteitsbouw.

Infrastuctuur:
Binnen het werkveld infrastructuur is Anya Advies o.a. actief m.b.t. het voorbereiden, opzetten, plannen, aansturen en realiseren van infrastructurele projecten. Dit betekent, de voorwaarden creŰren voor het realiseren en regisseren van integrale samenhang en planmatige bedrijfsvoering van kwalitatief hoogwaardige infrastructuur, infrastructurele werken en voorzieningen binnen het aangewezen grondgebied, die voldoen aan de kwaliteitseisen van veiligheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn.

In de functie van projectleider infrastructurele werken zowel projectverantwoordelijk voor de procesgang, de inzet van middelen, de beheersing en realisering van de projecten als productverantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve output.

Milieu:
Binnen het werkveld milieu heeft Anya Advies zich gespecialiseerd in o.a. het afdichten van vuilstortplaatsen en alles wat hierbij komt kijken. Van het formuleren van een visie op Introductie Duurzaam Stortbeheer tot het begeleiden van bovenafdichtingsprojecten. Van het opzetten van de integrale kwaliteitszorg en procesbeheersing bovenafdichtingsprojecten (ihkv een levensduurbeoordeling > 100jr.) tot het opstellen van een moederbestek bovenafdichtingen, van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar flexibele zonnecellen op stortplaatsen tot het leiden van het pilotproject afvalmining te Tilburg. Daarnaast is Anya Advies ook intensief betrokken geweest bij het co÷rdineren en leiden van multidisciplinaire projecten; civiel-, wtb- en electrische projecten. Hierbij valt te denken aan haalbaarheidsonderzoek vergistingsinstallatie Tilburg, het haalbaarheidsonderzoek project Shredderinstallatie te Moerdijk, het advies renovatie composteringstunnels diverse locaties etc.

Utiliteitsbouw:
In de utiliteitsbouw heeft Anya Advies ervaring op 2 gebieden: nieuwbouw en verbouw. Met name projecten als Advies vergistingsinstallatie Venlo, diverse projecten (pompput, biobed, riolering en vergistingtanks) i.o.v. Converteren Moerdijk, het ontwerpen van de grofafvalscheidingsbunker AZN Moerdijk, de tunnelproblematiek Schinnen, de ontwikkeling van het voorterrein te Tilburg, etc. maken deel uit van dit zeer interessante werkveld.

 
 
   
 

Ingehuurd als extern adviseur door Deponie Zuid NV