Ingehuurd als extern adviseur door Deponie Zuid NV

Via Anya Innovation betrokken bij het opzetten van de integrale kwaliteitszorg en procesbeheersing v.w.b. het aanleggen van bovenafdichtingsconstructies voor stortplaatsen i.h.k.v. een levensduurbeoordeling ≥ 100 jr. Daarnaast betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek zonne-energie op stortplaatsen.

 
 
   
 

Ingehuurd als extern adviseur door Deponie Zuid NV

  Anya Advies sluit zich aan bij Z-werk
  Momenteel is Anya Advies werkzaam voor Essent Milieu
 

Anya advies verzorgt training voor MaandagŪ.