"; } // form + tabel echo ""; echo ""; // naam echo ""; echo ""; // mail echo ""; echo ""; // mail echo ""; echo ""; // mail echo ""; echo ""; // mail echo ""; echo ""; // space echo ""; // button echo ""; echo ""; // sluit form + tabel echo ""; echo "
Naam:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Onderwerp:
Bericht:
 
 
"; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail .= $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['naam'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n"; $inhoud_mail .= "telefoonnummer: " . $_POST['telefoonnummer'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers); echo "Je e-mail is verstuurd."; echo "

Bedankt voor het versturen van deze e-mail. Wij nemen spoedig contact met jou op.

"; } ?>
 
 
   
 

Ingehuurd als extern adviseur door Deponie Zuid NV