Onze leefwereld wordt steeds complexer en dynamischer. Veranderende inzichten in milieu, veiligheid, leefomgeving, politiek, techniek etc. volgen elkaar in een rap tempo op. Daarnaast zorgt ook de kennistoename op wetenschappelijk gebied voor meer complexiteit.

Anya Advies verzorgt het projectmanagement (zowel product- als procesgericht) van projecten in de openbare ruimte. De kracht ligt met name in de succesvolle integratie van verschillende vakdisciplines. Deze diversiteit is mede te danken aan de gevolgde opleidingen en opgedane werkervaring. Met name het opnieuw op de rails zetten van ontspoorde projecten, het opstarten van pilots en het analyseren van grote complexiteit, wordt gezien als een uitdaging.

Daarnaast hecht Anya Advies belang aan innovatief denken en mede daardoor in staat om tot een integrale probleemaanpak te komen van ontwerp tot realisatie en onderhoud. Dit alles met als doel om een realistische oplossing te ontwerpen en/of te ontwikkelen.

Ir. ing. W.P.A. Heemskerk
Eigenaar Anya Advies

 
 
   
 

Ingehuurd als extern adviseur door Deponie Zuid NV